.......................
Acasă............................... ........Galerie Foto ........................Galerie Video

marți, 6 mai 2008

PĂRINTELE IOANICHIE BĂLAN, MARE DUHOVNIC ŞI SCRIITOR RELIGIOS.


Interviu cu părintele Severian Gheras, paroh al bisericii cu hramul „Sf.Ioan cel Nou de la Suceava”, or.Chişinău, sectorul Râşcani (lâgă patinoar).

Părinte Severian, în luna aceasta, pe 24 aprile se împlinesc cinci luni de la trecerea întru cele veşnice, a marelui duhovnic şi scriitor religios, părintele Ioanichie Bălan de la mănăstirea Sihăstria. Ţinând cont de faptul, că aţi avut fericita ocazie să-l cunoaşteţi pe acest vrednic slujitor al Domnului, v-aş ruga să ne povestiţi câteva amănunte despre întâlnirea sfinţiei voastre cu acest mare duhovnic, părintele Ioanichie Bălan!


Părintele Ioanichie, avea darul de a predica pe înţelesul tuturor, convingător şi clad. El şi-a ascuns acest dar, până când, din porunca stareţului său, Parintele Cleopa Ilie, a fost nevoit să iasă dinaintea credincioşilor. Ani mulţi după aceia, a încălzit sufletele creştinilor la flacăra dumnezeieştii învăţături, dovedindu-se un mărturisitor netemător, deşi era în vremea comunismului. Însă, nici o izbândă, nici o dovadă de dragoste de la credincioşi nu l-au scos din smerenie. A trăit şi a plecat dintre noi, cu aceeaşi modestie proprie adevăraţilor călugări.

Părinte, când şi în ce împrejurări l-aţi cunoscut pe adormitul întru fericire stareţ şi mare duhovnic român, părintele Ioanichie Bălan ?

Despre părintele Ioanichie Bălan, am ştiut încă fiind în băncile Seminarului Teologic de la mănăstirea Neamţ. Sa întâmplat odată, ca să ne vină la Seminar, în vizită duhovnicească, părintele Cleopa Ilie. Părintele Cleopa, a fost primul mare duhovnic, pe care, am avut ocazia să-l ascult, fiind prezent nu numai eu, ci şi toţi elevii Seminarului.
După doisprezece ani de la acest eveniment, în primăvara anului 2004, luna mai, am avut fericita ocazie, fiind după întrevederea cu părintele Iustin Pârvu de la mănăstirea Petru Vodă, jud.Neamţ, să trec pe la mănăstirea Sihăstria, pentru a mă închina, a mă ruga şi a da slujbe, şi atunci pentru prima oară, l-am văzut pe părintele Ioanichie, stând de vorbă cu cineva în ograda mănăstirii, dând anumite poveţe duhovniceşti. După ce, acei creştini, au luat biecuvântare de la părintele şi au plecat, atunci eu am îndrăznit să mă apropii de părintele Ioanichie, să mă prezint şi să-i cer binecuvântarea.

Povestiţi-ne vă rog şi nouă, despre ce aţi discutat cu părintele Ioanichie?Părintele Ioanichie, m-a întrebat cine şi de unde sunt şi atunci i-am răspuns, că sunt bucovinean de origine, dar îmi duc misiunea pastorală în capitala Basarabiei, oraşul Chişinău.
De asemenea i-am povestit părintelui Ioanichie despre problemele parohiei noastre de la Chişinău, dorinţa înălţării unei sfinte biserici, ispitele şi neajunsurile pe care le aveam.

Părinte, v-a întrebat cumva părintele Ioanichie despre viaţa religioasă din Basarabia?


Da, spre surprinderea mea, părintelui Ioanichie îi erau cunoscute unele aspecte ale vieţii religioase de pe la noi. Sfinţia sa, ne-a întrebat cum îi cu viaţa duhovnicească în Basarabia şi chiar a întrebat de persoane anume, care îi erau cunoscute. Starea sănătăţii părintelui era deja afectată, dar chiar şi în ciuda acestui fapt, părintele ne-a condus până în cimitirul mănăstirii Sihăstria şi chiar a avut plăcerea să pozeze cu noi, sub streşina bisericii de lemn din cimitir.

Ce trăsături morale-duhovniceşti, v-au atras atenţia, în comportamentul părintelui Ioanichie?


Parintele Ioanichie, respira prin toţi porii forţă duhovnicească şi blândeţe. Pe măsură ce pătrundeam înţelesul adânc al vorbelor sale, ne învăluia o blândeţe asemeni unei seri de vară târzie. Împreună cu mine au mai fost prezente şi două doamne, dintre care una nu poseda limba română de loc, dar după discuţia noastră cu părintele Ioanichie, la care au fost martori, acele două doamne şi unul din consilierii parohiei noastre, domnul Dumitru Goreacii, doamna vorbitoare de limbă rusă, - Ala Repina, mi-a spus următoarele : ”Eu nu prea am înţeles ce aţi discutat cu părintele, însă fiind în preajmă am avut aşa o stare sufletească, încât aş fi vrut, dacă ar fi fost cu putinţă, să-l iau în braţe pe acest duhovnic, întocmai ca pe un copil mic.”

Mulţumim părinte Severian pentru interviu!

Interviu realizat de


Mihail BORTĂ & Roman VREMEA


0 comentarii:

 

Blog Template by YummyLolly.com