.......................
Acasă............................... ........Galerie Foto ........................Galerie Video

vineri, 21 august 2009

Reportaj TV 7 Sfintirea Rastignirii de langa Biserica Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

sâmbătă, 15 august 2009

Porumbeii de la Schitul “Daniil Sihastrul” România

După Sărbătorile Pascale, părintele Severian Gheras, parohul Bisericii “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” a organizat un pelerinaj cu credincioşii acestei parohii. Cu mai multe ocazii sfinţia sa, a povestit despre acest pelerinaj, însă rămân aspecte, ce nu au fost încă făcute cunoscute creştinilor noştri.

Discutând cu părintele, am aflat că împreună cu pelerinii pe calea de la mănăstirea Sihăstria spre schitul “Teodora de la Sihla” au poposit la indicatorul ce îndruma spre schitul “Daniil Sihastrul.” De la indicator până la schit, e cale de 4 km trecere prin pădure. Conform tradiţiei locului, fiecare pelerin care vine la acest schit de la indicator ia ceva din materialul de construcţie stocat acolo (o căldare de prundiş, o foaie de ardezie, un sac de ciment) şi ridică la schit. Astfel au procedat şi membrii grupului.
Cu referire la aceasta, părintele a mai relatat: “Imediat ce am ajuns ân vârful munţilor pe care e situat schitul “Daniil Sihastrul” am rămas încântat de frumoasa aşezare şi de buna întreţinere interioară atât a Bisericii, cât şi a căsuţelor cu chilii.”
Fiind pasionat de porumbei, părintele Severian a rămas încântat să afle de la domnul Petru Şarcov şi de la domnul Vitalie Lupuşor (membrii grupului), că şi la acest schit sunt porumbei. „Astfel din curiozitate, am reuşit să mă apropii de voaliera unde se aflau porumbeii. Spre bucuria mea, am găsit o porumbărie de început, dar în bună ordine, iar pasionat de porumbeii şi cel care îi îngrijeşte, este chiar stareţul schitului – părintele Meletie. Speciile de porumbei pe care părintele le deţine sunt: porumbeii voltaţi albi şi voltaţi căpăciţi cu negru. Aceşti voltaţi, având mai mult o caracteristică a porumbeilor voltaţi de origine indiană, s-au arătat a fi bine hrăniţi, cu toate specimentele boboaselor necesare. Voaliera în care se află porumbeii, este destul de spaţioasă şi nu necesită plimbarea lor în aer liber, care s-ar putea însă încheia cu răpirea de către păsările răpitoare, care la munte sânt ân număr mare”, mai povesteşte părintele.
Chiar dacă credincioşii parohiei noastre sânt obişnuiţi cu porumbăria din curtea Bisericii “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, unde există astfel de porumbei cât şi alte specii, pentru ei a fost o bucurie să vadă că această frumoasă pasiune a columbofiliei îi aparţine şi stareţului acestui Sfânt Lăcaş, întrucât prezenţa porumbeilor oferă pelerinilor o adevărată satisfacţie duhovnicească.
Şi mai spune părintele Severian: “Pe mine, ca columbofil, mă bucură mult faptul că se renasc porumbăriile pe lângă biserici, schituri, mănăstiri, după cum a şi fost primit întotdeauna”.
De asemenea, părintele a ţinut să menţioneze că urează confraţilor preoţi, diaconi, slujitori de mir, cât şi lumii monastice, ca Bunul Dumnezeu să ajute la readucerea în schituri, mănăstiri şi biserici a nevinovăţiei porumbeilor şi a profunzimei trăirii interioare, de până la dispariţia lor din incinta Sfintelor Lăcaşuri…

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

A consemnat, Anna CASIAN

marți, 4 august 2009

Enoriaşii Bisericii “Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava” în pelerinaj la mănăstirile din judeţele Neamţ şi Suceava


Încă din toamna anului 1998 un grup de credincioşi, lucrători ai Bisericii, şi-au exprimat dorinţa de a face un pelerinaj la mănăstirile din zona Neamţului şi de a ajunge la manăstirea “Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava” pentru a se închina Sfintelor Sale moaşte.
Iniţial, din diferite motive acest lucru nu a fost posibil.

Prima încercare a eşuat.

La sfîrşitul lunii noiembrie 2008, avînd viza deschisă şi toate actele în ordine, grupul de pelerini a pornit spre frontieră. Aici, în timpul verificării paşapoartelor s-a dovedit a fi defect paşaportul conducătorului de grup. Din această cauză tot grupul a fost întors de la frontieră. Preotul Severian, organizatorul pelerinajului, cu referire la aceasta spune: “Durata indicată în invitaţie nu ne permitea să obţinem încă o viză pentru ieşirea din ţară. Astfel, a trebuit să mai dureze ceva timp pentru perfectarea noii vize, încît după sărbătorile Sfintelor Paşti, în luna mai 2009, acest pelerinaj să aibă loc.” “Pe lîngă lucrătorii şi credincioşii bisericii noastre, în grup au fost şi cîteva persoane ce ţin de alte parohii, dar care au mai pelerinat în zona aceasta” mai adaugă părintele.

Cu binecuvîntarea lui Dumnezeu, din nou am pornit la drum.
După ce au trecut cu bine frontiera, grupul de pelerini a început vizitele pe la mănăstiri.
“Pentru prima dată am poposit la mănăstirea Sihăstria, unde am şi fost cazaţi pe parcursul nopţii. Apoi, pelerinînd pe la mănăstirile din zonă, am ajuns la mănăstirea “Petru Vodă” cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”” relatează Părintele Severian. Aici credincioşii au avut parte de o priveghere de noapte deosebită, după care, la ora 4.30 dimineaţa, părintele Iustin Pîrvu a binevoit să primească la audienţă pe fiecare membru din grupul nostru. O parte din ei au rămas surprinşi de luciditatea şi înţelepciunea duhovnicească a părintelui Iustin.
Despre următorul popas, părintele Severian povesteşte: “O profundă impresie asupra pelerinilor a lăsat vizitarea mănăstirii Bisericani şi dialogul cu unul din monahii obştii.”
Dacă în prima seara credincioşii au fost cazaţi la mănăstrirea Sihăstria, în a doua seară la schitul de maici de la manăstirea “Petru Vodă”, în cea dea treia seară cazarea a avut loc la mănăstirea Pîngăraţi. Aici părintele Stareţ Teofil (Lefter) i-a încîntat pe membrii grupului cu modestia sa. Pentru prima dată credincioşii au luat parte la o priveghere care a durat în jur de 5 ore, la această mănăstire. A doua zi au luat parte şi la Sfînta Liturghie, rămînînd profund miraţi de faptul că biserica atît de încăpătoare ca cea a mănăstirii Pîngăraţi, devenise neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor care au venit la rugăciune.
“După frumosul prînz care ni s-a oferit la Pîngăraţi, ne-am îndreptat drumul spre mănăstirea Bistriţa, după care am poposit la mănăstirea “Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava”. Aici, oricine ar veni nu poate să nu constate că starea de duh care se simte graţie moaştelor Sfîntului şi tipicului slujbelor respectat cu stricteţe, este ceva aparte” continuă povestirea părintele.

Impresii de călătorie.

Întorcîndu-se în parohie, grupul de credincioşi multe zile la rînd a continuat să povestească despre acest pelerinaj.
Domnul Vitalie Lupuşor, unul din pelerini, îşi aminteşte: “În mod deosebit am fost impresionat la mănăstirea Bisericani de călugărul ce l-am întîlnit spontan. Nu a impresionat prin povestirile sale, ci prin felul său de a fi, prin trăirea sa şi prin deschiderea sufletească ce a avut-o cu noi toţi. Anume în persoana sa am văzut o adevărată trăire călugărească.
La mănăstirea Pîngăraţi mi-a rămas în memorie soborul frumos, plasat în munţi, într-un loc retras de zgomotul lumii. Cînd ne apropiam de sobor, am întîlnit un călugăr de vreo 60 de ani, îmbrăcat sărăcăcios. Se observa contrastul dintre soborul frumos şi acest călugăr şi mi-am amintit de cuvintele călugărului de la Bisericani, care a spus că: acum se fac palate în loc de biserici, fie ca Bunul Dumnezeu să le dea Har celor care le conduc.
De asemenea, mi-a plăcut mult curăţenia şi liniştea de la Agapia de Jos. Spre Agapia de Sus am mers pe jos, simţind greutatea distanţei.”
“Deşi nu am pelerinat pentru prima dată în aceste locuri, am simţit şi de această dată urma şi atmosfera lăsată de părintele Ilie Cleopa şi părintele Paisie Olaru”, mai spune domnul Vitalie.
Cu Mila şi Ajutorul lui Dumnezeu, sperăm ca pe viitor să organizăm mai multe pelerinaje, întru sporirea credinţei neamului nostru. Amin!

a consemnat Ana Casian.

luni, 3 august 2009

ORARUL SERVICIILOR DIVINE, care se vor săvârşi pe parcursul lunii august, în biserica „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”.01.08.2009 Sâmbătă

8.00 Acatistul Cuviosului Serafim de Sarov

9.00 Pomenirea răposaţilor

- - - - - - - - - - - - - - - - -

16.45 Ceasul 9

17.00 Vecernia

V 02.08.2009 Duminica VIII după Cincizecime Sfântul Prooroc Ilie

6.30 Rugăciunile Dimineţii, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Sântului Prooroc Ilie, Acatistul Buneivestiri şi Acatistul nefăcutului Chip al Domnului nostru Iisus Hristos

8.00 Ceasurile

8.30 Sfânta Liturghie

10.30 Te-Deum pentru sănătate (moleben)

11.00 Pomenirea celor adormiţi

03.08.2009 Luni

16.00 Acatistul Sfîntului şi Dreptului Ioan de Kronştadt cu Sfinţirea Apei şi Drumul Crucii

16.45 Ceasul 9

17.00 Vecernia

V 04.08.2009 Marţi. Sfânta întocmai cu Apostolii Maria Magdalena

6.30 Rugăciunile Dimineţii, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Sfintei întocmai cu Apostolii Maria Magdalena

8.00 Ceasurile

8.30 Sfânta Liturghie

10.30 Te-Deum pentru sănătate (moleben)

11.00 Pomenirea celor adormiţi

05.08.2009 Miercuri

17.30 Acatistul în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev, Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiţi” şi Acatistul Sfintei şi Fericitei Xenia de Petersburg

06.08.2009 Joi

8.00 Paraclisul şi Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava şi Acatistul Sfintei Ana

08.08.2009 Sîmbăta

9.00 Pomenirea răposaţilor

- - - - - - - - - - - - - - - - -

16.45 Ceasul 9

17.00 Vecernia

V 09.08.2009 Duminica IX după Cincizecime. Sfântul Mare Mucenic Pantelemon

6.00 Rugăciunile Dimineţii, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelemon, Acatistul Buneivestiri şi Acatistul nefăcutului Chip al Domnului nostru Iisus Hristos

8.00 Ceasurile

8.30 Sfânta Liturghie

10.00 Taina Sfântului Maslu cu Sfinţirea Apei

12.00 Pomenirea răposaţilor

10.08.2009 Luni

17.30 Acatistul Binecredinciosului Voievod Constantin Brîncoveanu cu fii săi Constantin, Ştefan, Matei şi Acatistul Sfântului şi Dreptului Ioan de Kronştadt cu Sfinţirea Apei şi Drumul Crucii

12.08.2009 Miercuri.

17.30 Acatistul Sfintei şi Fericitei Xenia de Petersburg şi Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail

13.08.2009 Joi. Lăsalul secului pentru Postul Sfintei Marii

8.00 Paraclisul şi Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

- - - - - - - - - - - - - - - - -

16.45 Ceasul 9

17.00 Vecernia

V 14.08.2009 Vineri. Scoaterea Sfintei Cruci. Începutul Postului Sfintei Marii

6.30 Rugăciunile Dimineţii, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Sfintei Cruci

7.30. Acatistul Maicii Domnului, Egumena mănăstirilor din toată lumea.

8.00 Ceasurile

8.30 Sfânta Liturghie

10.30 Te-Deum pentru sănătate (moleben)

11.00 Pomenirea celor adormiţi

15.08.2009 Sîmbăta

8.00 Acatistul Maicii Domnului „Bucurie Neaşteptată”

8.30 Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni

9.00 Pomenirea răposaţilor

- - - - - - - - - - - - - - -

16.45 Ceasul 9

17.00 Vecernia cu mărturisirea credincioşilor

V 16.08.2009 Duminica X după Cincizecime. Cuviosul Antonie Romanul

6.30 Rugăciunile Dimineţii, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Buneivestiri şi Acatistul nefăcutului Chip al Domnului nostru Iisus Hristos

7.30 Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni

8.00 Ceasurile

8.30 Sfînta Liturghie

10.30 Te-Deum pentru sănătate (moleben)

11.00 Pomenirea răposaţilor

17.08.2009 Luni

17.30 Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat”;

Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Acatistul Sfântului şi Dreptului Ioan de Kronştadt cu Sfinţirea Apei şi Drumul Crucii

18.08.2009 Marţi

8.00 Acatistul Maicii Domnului „Grabnica Ajutătoare”

- - - - - - - - - - - - - - -

16.45 Ceasul 9

17.00 Vecernia cu mărturisirea credincioşilor

V 19.08.2009 Miercuri Schimbarea la Faţă a Domnului

6.30 Rugăciunile Dimineţii, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Maicii Domnului „Portăriţa” Acatistul Schimbării la Faţă a Domnului

8.00 Ceasurile

8.30 Sfânta Liturghie

10.30 Te-Deum pentru sănătate (moleben)

20.08.2009 Joi

8.00 Paraclisul cu Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava şi Acatistul Maicii Domnului „La Icoana Plângătoare de la Boian Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina

21.08.2009 Vineri

8.00 Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei de la Crasna, făcătoare de minuni, vindecătoare de boli şi descoperitoarea pagubelor

22.08.2009 Sîmbăta

8.00 Acatistul Maicii Domnului „Sporitoarea Grânelor”

9.00 Pomenirea răposaţilor

- - - - - - - - - - - - - - - - -

16.45 Ceasul 9

17.00 Vecernia cu mărturisirea credincioşilor

V 23.08.2009 Duminica XI după Cincizecime

6.30 Rugăciunile Dimineţii, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Buneivestiri şi Acatistul nefăcutului Chip al Domnului nostru Iisus Hristos

8.00 Ceasurile

8.30 Sfânta Liturghie

10.30 Te-Deum pentru sănătate (moleben)

11.00 Pomenirea răposaţilor

24.08.2009 Luni

17.30 Acatistul Maicii Domnului „Povăţuitoarea copiilor” şi Acatistul Sfântului şi Dreptului Ioan de Kronştadt cu Sfinţirea Apei şi Drumul Crucii

Acatistul Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului.

25.08.2009 Marţi

8.00 Acatistul „Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului”

26.08.2009 Miercuri

17.30 Acatistul Maicii Domnului „Prodromiţa” şi Acatistul Sfintei şi Fericitei Xenia de Petersburg

27.08.2009 Joi

8.00 Paraclisul cu Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava şi Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu Şapte Săgeţi

- - - - - - - - - - - - - - - - -

16.45 Ceasul 9

17.00 Vecernia cu mărturisirea credincioşilor

V 28.08.2009 Vineri Adormirea Maicii Domnului

6.30 Rugăciunile Dimineţii, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Adormirii Maicii Domnului

8.00 Ceasurile

8.30 Sfânta Liturghie

10.30 Te-Deum pentru sănătate (moleben)

29.08.2009 Sâmbătă. Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol

8.00 Acatistul nefăcutului Chip al Domnului nostru Iisus Hristos

9.00 Pomenirea celor răposaţi

- - - - - - - - - - - - - - - - -

16.45 Ceasul 9

17.00 Vecernia

V 30.08.2009 Duminica XII după Cincizecime

6.30 Rugăciunile Dimineţii, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Buneivestiri şi Acatistul nefăcutului Chip al Domnului nostru Iisus Hristos

8.00 Ceasurile

8.30 Sfânta Liturghie

10.30 Te-Deum pentru sănătate (moleben)

11.00 Pomenirea celor adormiţi

31.08.2009 Luni

17.30 Acatistul Sfântului şi Dreptului Ioan de Kronştadt cu Sfinţirea Apei şi Drumul Crucii

Fraţi creştini vă aducem la cunoştinţă, că

Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Mare

Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”,

în afara zilelor de sărbătoare şi Duminici, este

deschisă după următorul program:

Luni

Joi

17.00 – 19.30

7.30 – 13.00

Marţi

Vineri

7.30 – 13.00

7.30 – 13.00

Miercuri

Sâmbătă

7.30 – 13.00

17.00 – 19.30

9.00 – 13.00

16.45 – 20.30

Pentru solicitarea serviciilor, vă puteţi adresa la telefoanele:

079335009, 069335009

Preot paroh Severian (Gheras)

Adresa Bisericii este:

mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul 12 (lângă patinoarul „ice BRAVO”)

SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE!

 

Blog Template by YummyLolly.com