.......................
Acasă............................... ........Galerie Foto ........................Galerie Video

marți, 31 iulie 2012

Rugăciunea de mulţumire a Sfîntului Varlaam, Mitropolitul Moldovei

Mulţămim Ţie, Hristoase Împărate,
noi nemulţămitorii şi nevrednicii robii Tăi,
că Sfinţia Ta, ca un Dumnezeu iubitor de oameni şi milostiv ce eşti,
ai venit şi ai purtat trup pentru noi, nemulţămitorii,
iar noi, nevrednicii, nici un lucru bun pre voia Ta nu facem.
Deci ne smerim şi ne rugăm Sfinţiei Tale, 
să nu ne dai după faptele noastre, ci după mila Ta ne miluieşte.

Că de ne vei judeca după toate păcatele noastre
şi de ne vei socoti să dăm seama de toate faptele, 
Doamne, cine va răspunde înaintea Ta?
Sau cine va sta împotriva mîniei Tale?
Deci, ne iartă pentru mare mila Ta şi ne dăruieşte Împărăţia Ta,
că Ţie se cade cinste, închinăciune, mărire şi ţinere
împreună cu Părintele şi cu Duhul Sfînt,
acum şi pururea şi întru veci netrecuţi. Amin.

0 comentarii:

 

Blog Template by YummyLolly.com