.......................
Acasă............................... ........Galerie Foto ........................Galerie Video

sâmbătă, 5 martie 2011

RACLĂ CU PĂRTICELE DIN 24 SFINTE MOAŞTE la biserica Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Chişinău


RACLĂ CU PĂRTICELE DIN 24 SFINTE MOAŞTE
La biserica Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Chişinău

Din luna iunie 2009 în Biserica Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Chişinău, se păstrează într-o raclă sculptată în lemn părticele din 24 de Sfinte Moaşte:

1. Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
2. Părticele din toiagul Sf. Ioan de Kronştadt
3. Sf. Martiri de la Aiud I
4. Sf. Martiri de la Auid II
5. Cuviosul Antipa de la Calapodeşti
6. Cuviosa Marta de la Diveevo
7. Sf. Muceniţă Tecla
8. Sf. Ierarh Teodosie de la Cernigov
9. Cuviosul Iov de la Poceav
10. Cuviosul Gavriil Athonitul
11. Sfinţii Mucenici din Rait
12. Cuviosul Serafim de la Neamţ
13. Cuvioasa Elena de la Diveevo
14. Cuviosul Serafim de la Sarov
15. Cuviosul Lavrentie de la Cernigov
16. Cuviosul Amfilohie de la Poceaev
17. Sf. Ierarh Glicherie Mărturisitorul
18. Sfinţii Mucenici din Sinai
19. Cuviosul Cornilii Cripeţchi
20. Cuviosul Gherasim de la Neamţ
21. Cuvioasa Alexandra de la Diveevo
22. Cuviosul Macarie de la Saharna
23. Sf. Sfinţit Mucenic Alexei din Ufa
24. Sf. Muceniţă Pulheria 1848


Ce sunt Sfintele Moaşte?
Sfintele Moaşte sunt rămăşiţe pământeşti ale unor sfinţi cunoscuţi sau necunoscuţi. Aceştia au suferit moarte pentru că L-au mărturisit pe Domnul Hristos şi nu au renunţat la credinţa lor. Pentru credinţa şi viaţa lor, pentru mărturisirea lui Hristos, sfinţii nu au primit salariu sau beneficii de la stat sau de la oameni, nu s-au bucurat de privilegii, ci dimpotrivă. Ei au fost dedicaţi trup şi suflet unor idealuri la care n-au renunţat în ciuda tuturor greutăţilor şi suferinţelor.

Evlavia pentru Sfintele Moaşte
Este de neînţeles pentru străinii de credinţa ortodoxă sau de învăţătura creştinească de unde găsim noi, creştinii ortodocşi, atâta evlavie şi putem să acordăm atâta cinste unor rămăşiţe pământeşti ale unor oameni, care au trăit aici pe pământ, cunoscând toate cele omeneşti. Din păcate, am întâlnit chiar oameni botezaţi în legea creştinească, ortodoxă, care s-au pronunţat că însăşi venerarea(cinstirea) Sfintelor Moaşte nu ar fi altceva decât prostie şi lipsă de cultură.
Sectele neoprotestante, ca nişte mari cunoscători , au reproşat întodeauna că noi, creştinii ortodocşi, ţinem, nici mai mult nici mai puţin, decât oase de morţi pe Sfânta Masă din altarul fiecărei biserici. Exemple din acestea am putea să mai aducem, dar nu ne sunt ziditoare. Vom aminti câteva repere ale credinţei noastre, pentru a nu mai cădea atât de uşor victime unor contestatari de genul celor menţionaţi mai sus.

Repere creştine în apărarea Sfintelor Moşate
Sfintele Moaşte sunt rămăşiţe pământeşti ale unor sfinţi cunoscuţi sau necunoscuţi. În paginile cărţilor dedicate vieţilor de sfinţi aflăm că au fost bătuţi, întemniţaţi, iar alţii au suferit moarte de martir de o barbarie greu de înţeles pentru omul zilelor noastre. Au fost îngheţaţi, bătuţi în cuie, arşi cu fier înroşit şi cu făclii, li s-a sfâşiat trupul cu ghiare de fier, au fost sfâşiaţi de fiare în circuri, li s-au tăiat capetele, fecioarelor li s-au tăiat sânii, au fost răstigniţi, zdrobiţi cu roata, îngropaţi de vii, ucişi cu pietre, ori jupuiţi de vii. Trupurile celor ucişi au fost lăsate neîngropate, spre a fi mâncate de câini şi de păsările de pradă. Te înfiori citind asemenea pagini şi te ruşinezi în acelaşi timp, văzând credinţa lor şi ştiindu-ţi credinţa ta; văzând izbânzile lor asupra păcatului şi ştiind uşurinţa cu care tu săvârşeşti păcatul. Asemenea oameni sunt sfinţii, care au devenit, prin jertfa vieţii lor, prieteni ai lui Hristos. În lumea de dincolo sunt apropiaţi ai Lui, se roagă pentru noi oamenii şi rugăciunile lor sunt ascultate. Rămăşiţele pământeşti ale acestor sfinţi, pentru a fi Sfinte Moaşte, trebuie să îndeplinească trei condiţii: să nu fie putrezite, să aibă miros frumos, nu ca osemintele obişnuite şi să facă minuni(vindecări, învieri din morţi etc.) prin atingerea de ele. Fie că este cunoscut, fie că nu este cunoscut sfântul ale cărui oseminte se descoperă, dacă acestea îndeplinesc cele trei condiţii enumerate mai sus, sunt socotite de Biserică Sfinte Moaşte şi sunt păstrate cu deosebită grijă. Părticele din ele se împart la biserici şi se păstrează în Sfântul Antimis, pe Sfânta Masă din altarul fiecărei biserici. Fără Sfântul Antimis, respectiv fără Sfintele Moaşte, un preot nu poate săvârşi Sfânta Liturghie.

Creştinii noştri cunosc importanţa Sfintelor Moaşte şi de aceea le aduc atâta cinstire, fiindcă astfel înţeleg că şi pe această cale Îi aduc de fapt cinstire lui Dumnezeu.

Bibliografie: 
Sfintele Moaşte sunt rămăşiţe pământeşti ale unor sfinţi cunoscuţi sau necunoscuţi“ de ALEXANDRU STĂNCIULESCU-BÂRDA.

0 comentarii:

 

Blog Template by YummyLolly.com