.......................
Acasă............................... ........Galerie Foto ........................Galerie Video

marți, 31 martie 2009

Un an de la prima Sfântă Liturghie, săvârşită în biserica de lemn cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava’’


Recent, pe data de 1 martie Biserica de lemn cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava’’ a împlinit un an, de cînd în ea sa săvîrşit prima Sfântă Liturghie.

Cu referire la această aniversare, făcând o retrospectivă, părintele Severian, parohul Bisericii a relatat: ,, Nu voi uita niciodată începutul Săptămînii Albe din anul 2008, cînd în prezenţa consilierului, a unuia dintre ctitorii acestei parohii – doctorul Ilie Ţiple, a şefului de echipă – Vasile (Vasalie) Rusu din com. Bârsana, Maramureş, România, precum şi a întregii echipe din aceeaşi localitate, au închis uşa Bisericii şi mi-au dat cheile în mână. Atunci nu puteam crede că mi se întâmplă cu adevarat.’’

În Duminica Iertării (2008) a avut loc săvârşirea primei Sfinte Liturghii în noua biserică de lemn cu hramul,, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava’’, care se află pe teritoriul Comunităţii ,, Sfântul şi Dreptul Ioan de Cronştad şi Sfântul Mucenic Victor’’, această bisericuţă de lemn fiind înainte mergătoarea unei catedrale care în viitor va fi amplasată alături.

,,Tin minte că la prima Sfântă Liturghie, biserica era aproape plină de credincioşi. Am trăit emoţii deosebite atunci, slujind pentru prima dată în noua biserică, pe care Bunul Dumnezeu m-a ajutat s-o înalţ cu susţinerea familiei şi a ctitorilor’’- işi aminteşte părintele.

După ce în biserică s-a slujit prima Liturghie, au urmat lucrări de finisare a interiorului. Concomitent cu lucrările de şlefuire şi vopsire a bisericii, s-au desfăşurat aceleaşi lucrări atât în capelă, cît şi în căsuţele afiliate bisericii. Lucrările s-au desfăşurat lanţ până la sfîrşitul lunii iunie, ca până în prezent să fie stopate din cauza lipsei de mijloace.

Părintele Severian mai relatează: ,, Toate duminicile din Postul Mare, s-au slujit în noua biserică, inclusiv şi slujba Sfintei Învieri, dar, în timpul săptămânii unele rândueli se mai oficiau şi în cort pentru că în bisericuţă aveau loc lucrările de finisare.

La slujba Învierii, biserica a fost supra aglomerată, iar curtea Sfântului Locaş a fost populată de către ctitori, enoriaşi şi poporul ce locuieşte în blocurile din apropierea bisericii.

Pe parcursul verii ( ca şi la celelalte biserici), enoriaşii au fost mai puţini, iar toamna au început să vină la biserică persoane noi.

La moment, sunt plăcut surprins de faptul că bisericuţa a devenit neîncăpătoare şi mă rog la Bunul Dumnezeu, ca această păşire peste pragul bisericii ,,Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava’’ a oamenilor, să fie spre mântuirea lor, a preotului paroh, a ctitorilor şi enoriaşilor ei.

Anul acesta pe data de 1 martie, odată cu prima zi de primăvară, am sărbătorit deja un an, de când sa săvârşit prima Sfântă Liturghie în această biserică unicală în felul ei, în tot spaţiul pruto-nistrean şi de cînd a început liturghisirea propriu zisă în noul Sfânt Locaş.’’

Biserica de lemn, a intrat în ţară pe data de 27 ianuarie, când creştinii venerează Sfânta întocmai cu Apostolii Nina – încreştinătoarea Georgiei (Gruziei), dar a fost sfinţită pe 24 ianuarie în hala firmei

,,RUSTIC’’ din oraşul Baia Mare (România) de către Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Maramureşului şi Sătmarului – Preasfinţitului Iustin Sigheţianul.

Probabil această bisericuţă, are un destin aparte în viaţa spirituală a Moldovei de dincoace de Prut şi de toate cele petrecute cu ea, începând cu data intrării în ţară, prima Sfântă Liturghie. ,,Acum, după un an de la prima Sfântă Liturghie, ne bucurăm că bisericii îi aparţine şi o garnitură de 8 clopote, donate de marele ctitor al acestui Sfânt Locaş – domnul Victor Copiimulţi, pentru care ne rugăm Bunului şi Atot Milostivului Dumnezeu, să-l păzească de tot răul, să-l întărească şi drumurile sale să i le netezească.

De cînd se aude dangătul clopotelor, mai veselă a devenit viaţa duhovniciască în cartierul Albişoara.’Părintele Severian îşi doreşte ca :

,,în anul acesta să putem efectua toate lucrările de finisare exterioară a bisericii, căsuţelor, porţii maramureşene, cât şi instalarea unui nou gard, ce ar cuprinde toată suprafaţa teritoriului alocat bisericii, pentru înălţarea viitoarei catedrale’’.

Mulţi creştini fiind impresionaţi de originalitatea şi frumuseţea bisericuţei de lemn (după Paştele din anul 2008 până la Duminica Iertării anul 2009) au hotărât să-şi boteze copii în ea. De asemenea şi miresele ,au dorit să fie cununate în acest Sfânt Locaş.

E deja cunoscut faptul, că parohia noastră deţine şi o colecţie imprersionantă de porumbei. Prin prezenţa lor, aceşti porumbei înfrumuseţează ceremoniile religioase, fiind oferiţi celor ce botează copii sau se cunună la bisericuţa de lemn, ca un bonus din partea parohiei. Şi aceasta pe lângă faptul, că bisericuţa de lemn Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, nu are taxe pentru rânduielile solicitate de credincioşi.

Ţinem să menţionăm, că pe parcursul unui an de la deschiderea bisericii de lemn, ea a devenit cunoscută în toată lumea, graţie paginii electronice de care dispune www.bisericaortodoxa.blogspot.com, care apare cu binecuvântarea părintelui paroh, fiind administrată de enoriaşul acestei parohii, – domnului Mihail Bortă.

Bisericuţa de lemn, aşteptă pe toţi creştinii cu uşile larg deschise. Deci, să nu ezităm să păşim cât mai des pragul, pentru a primi Binecuvântarea lui Dumnezeu şi slujitorilor Săi.


A interviat: Casian Anna, studentă Jurnalism

şi Ştiinţe ale Comunicării

0 comentarii:

 

Blog Template by YummyLolly.com